1.  – 3. třída             4. – 5. třída               6. – 7. třída                  8. – 9. třída    

   

Č. 1       4. ZŠ KOLÍN                 ZŠ V. OSEK                    4. ZŠ KOLÍN                        ZŠ PEČKY

Č. 2       1. ZŠ KOLÍN                 ZŠ PEČKY                      2. ZŠ KOLÍN                        4. ZŠ KOLÍN

Č. 3       ZŠ VELIM                     ZŠ ŽÍŽELICE                  ZŠ V. OSEK                         ZŠ V. OSEK

Č. 4       2. ZŠ KOLÍN                 3. ZŠ KOLÍN                   7. ZŠ KOLÍN                         6. ZŠ KOLÍN

Č. 5       5. ZŠ KOLÍN                 5. ZŠ KOLÍN                   ZŠ PEČKY                           2. ZŠ KOLÍN

Č. 6       7. ZŠ KOLÍN                 ZŠ VELIM                      1. ZŠ KOLÍN                         1. ZŠ KOLÍN

 

               ROZPIS UTKÁNÍ – STEJNÝ PRO VŠECHNY KATEGORIE

                  1.    utkání :               1 – 6              2 – 4              3 – 5

                  2.    utkání :               1 – 5              2 – 3              4 – 6

                  3.    utkání :               1 – 4              2 – 5              3 – 6

                  4.    utkání :               1 – 3              2 – 6              4 – 5

                  5.    utkání :               1 – 2              3 – 4              5 – 6

 

 

STŘEDA   8. 6. :     9:00 hodin – začátek kategorie  1. – 3. třída

                                9:15 hodin – začátek kategorie  4. – 5. třída

 

 

ČTVRTEK 9 .6.:      9:00 hodin – začátek kategorie  6. – 7. třída

                                9:15 hodin – začátek kategorie  8. – 9. třída

 

Předpokládaný konec turnajů je ve 13:00 hodin.