Termín:                       6. – 10. června 2022

 

Pořadatel:                   Město Kolín prostřednictvím komise pro sport a tělovýchovu rady města a sportovní kluby Sokol Kolín–atletika, BC Kolín, Expres CZ Tufo Team Kolín, FBC Pitbulls Kolín, Sparta Kolín, Handball Club Kolín, ST Euromaster Kolín, SOP Kolín, ArenA Kolín, SK Volejbal Kolín a VKC Kolín.

 

Soutěžní sporty:           Atletika, basketbal, cyklistika, florbal, fotbal, házená, korfbal, plavání, sportovní aerobik, stolní tenis, volejbal

 

Kategorie:                 I. kategorie       - chlapci a dívky 1.-3. třída (ročník narození 2012-2015)

II. kategorie      - chlapci a dívky 4.-5. třída (ročník narození 2010-2012)

                                   III. kategorie     - chlapci a dívky 6.-7. třída (ročník narození 2008-2010)

                                   IV. kategorie     - chlapci a dívky 8.-9. třída (ročník narození 2006-2008)

                                   Výjimky jsou uvedeny v rozpisech jednotlivých sportů.

                                   Pro zařazení žáka do kategorie musí být splněna jak podmínka zařazení do třídy, tak i věku! Pokud žák splňuje pouze podmínku zařazení do třídy, ale překračuje věk, může za školu startovat v nejbližší vyšší kategorii. Žák mladší kategorie může startovat ve starší kategorii pouze tehdy, pokud škola v mladší kategorii nestartuje. Žák může startovat max. ve 3 druzích sportu (platí pouze pro finálovou část 6.-10.6. 2022, nikoli pro kvalifikace ve florbalu a fotbalu)!

 

Řídící výbor              Mgr. Jiří Tuček              –          předseda, člen zodpovědný za atletiku

a kontakty:                                                                             Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 724 031 806

                                   Mgr. Vladimír Zeman    –          místopředseda, člen zodpovědný za fotbal

                                                                                              Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , 724 125 375

                                   Mgr. Petr Kesner          –          člen, vedoucí OŠKS MÚ Kolín

                                                                                               Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 321 748 228

                                   Miroslav Sodoma         –          člen zodpovědný za basketbal

                                                                                               Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 777 808 895

                                   Jana Baldová                –          člen zodpovědný za aerobik a plavání

                                                                                               Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.; 608 133 454

                                   Mgr. Lukáš Kačer          –          člen zodpovědný za stolní tenis

                                                                                               Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.; 603 858 515

                                   Petr Šotola                   –          člen zodpovědný za volejbal

                                                                                               Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.; 602 363 235

                                   Václav Čtvrtečka           –          člen zodpovědný za cyklistiku

                                                                                               Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.; 603 502 111

                                   Mgr. Jindřich Smejkal   –          člen zodpovědný za florbal

                                                                                               Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.; 723 667 486

                                   Josef Musil                   –          člen zodpovědný za korfbal

                                                                                               Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.; 605 209 665

                                   Mgr. Jan Prachař          –          člen zodpovědný za házenou

                                                                                              Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.; 777 076 896

                                                    

Ředitelé soutěží:      atletika                        –          Mgr. Antonín Morávek            

                                   basketbal                     –          Lucie Vetorová

                                   cyklistika                      –          Mgr. Jan Slavíček                                 

                                   florbal                          –          Jindřich Smejkal          

                                   fotbal                          –          Mgr. Vladimír Zeman

                                   házená                         –          Rostislav Souček, Mgr. Jan Prachař       

                                   korfbal                         –          Zdeněk Milichovský     

                                   plavání                         –          Ing. Miloslav Lhotka, Ph.D.       

                                   sportovní aerobik         –          Jana Baldová   

                                   stolní tenis                   –          Jaroslav Pilner                         

                                   volejbal                        –          Petr Šotola

Přihlášky:                     Závaznou přihlášku ke startu v jednotlivých sportech zasílají školy na přiloženém tiskopisu do 30. dubna 2022 na odbor školství, kultury a sportu MÚ Kolín a v elektronické formě na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. V přihlášce uvedou také jméno kontaktní osoby pro komunikaci ohledně Kolínských sportovních dnů ZŠ 2022. Jmenovité přihlášky k individuálním sportům (atletika, cyklistika, plavání, sportovní aerobik, stolní tenis) zašlou na stejné adresy nejpozději 2. června 2022. Případné změny (jen v odůvodněných případech) pak provedou v den konání při prezentaci k dané soutěži (s výjimkou cyklistiky), kdy vedoucí družstev předloží ve všech sportech soupisku závodníků potvrzenou ředitelstvím školy. Tiskopisy soupisek a pokyny k přihlašování obdrží školy v květnu.

 

Ceremoniály:               Zahájení Kolínských sportovních dnů ZŠ proběhne 6. června 2022 v 8.30 hod. na atletickém stadiónu. Součástí zahájení bude defilé zúčastněných škol, kterého se ze všech ZŠ mohou vedle účastníků následných atletických soutěží zúčastnit podle uvážení vedení školy i další sportovci. Slavnostní zakončení se uskuteční v amfiteátru na Kmochově ostrově v pondělí 13. června 2022 od 10.00 hod.

 

Hodnocení:                  V každém ze sportů bude stanoveno pořadí zúčastněných škol a podle jejich počtu budou v opačném pořadí přiděleny hlavní body (např. při 16 zúčastněných školách v daném odvětví první škola získá 16 hl. bodů, 16. škola pak bod 1). Celkové pořadí škol bude stanoveno podle zisku hlavních bodů ze všech sportů.

                                   V jednotlivých sportech bude pořadí škol pro zisk hlavních bodů stanoveno podle zisku pomocných bodů. Ty budou v počtu 8 – 1 přidělovány prvním osmi soutěžícím jednotlivcům či týmům v každé vypsané disciplíně a kategorii, ve sportovním aerobiku budou body přidělovány prvním 15 v kategorii. Bude-li v disciplíně startovat méně než 8 závodníků či týmů, budou přiděleny pomocné body podle počtu účastníků. Závodník či tým, jenž soutěž nedokončí, nemůže získat žádný pomocný bod. Ve florbalu a fotbalu budou pomocné body přiděleny nejen za finále, ale dalším školám také za umístění v kvalifikacích. Pokud škola, zúčastněná v daném sportovním odvětví, nezíská žádný pomocný bod, získá 1 bod hlavní. Škola, která se proviní proti pravidlům omezujícím starty žáků, bude potrestána ztrátou 1 hlavního bodu za každý případ.

 

Ceny:                           Všechny školy v celkovém pořadí získají poháry a poukazy k nákupu sportovního vybavení. Nejlepší tři týmy v každé kategorii v herních sportech (basketbal, florbal, fotbal, házená, korfbal, volejbal) získají pohár a jejich členové medaile a diplomy. První tři jednotlivci v každé disciplíně individuálních soutěží získají medaile a diplomy. Pokud se zástupci školy bez řádné omluvy ze závažných důvodů nezúčastní závěrečného slavnostního ceremoniálu, ztrácí škola nárok na pozdější předání poukazu na zakoupení sportovních potřeb v dané hodnotě.

 

Úhrada jízdného:         Jízdné závodníků a pedagogů k soutěžím bude hrazeno OŠKS MÚ Kolín všem mimokolínským školám na základě výkazu jízdného dle pokynů OŠKS.

 

Zdravotní zajištění:      Bude zabezpečeno pořadatelem ve spolupráci s ČČK. Všichni žáci musí mít u sebe průkaz pojištěnce.

 

Dozor nad žáky:           Za chování a pohyb žáků v době konání sportovní soutěže odpovídají jednotlivé základní školy, stejně jako za případné majetkové škody způsobené jejich žáky.

 

Šatny:                          Šatny na všech sportovištích slouží pouze k převlečení závodníků. Pořadatelé neručí za ztráty věcí v šatnách odložených.

 

Informace:                   Účastí v soutěžích vyjadřují závodníci i jejich zákonní zástupci souhlas se zveřejněním jména, příjmení a roku narození ve výsledcích a s pořízením a zveřejněním reportážních obrazových záznamů. Celý průběh Kolínských sportovních dnů ZŠ včetně všech výsledků bude ve spolupráci s Kolínským zpravodajem a regionálními médii (Kolínský pres, Kolínský deník) medializován. Veškeré informace týkající se soutěží včetně výsledků a pořadí škol budou zveřejňovány na webových stránkách www.sportovnidnykolin.cz.