Datum:

úterý 7. června 2022 Výsledky sportovního aerobicu v souboru xlsx

 Místo:                        amfiteátr na Kmochově ostrově (v případě nepříznivého počasí hala SOŠ

                                   informatiky a spojů a SOU v Kolíně – bude oznámeno v pondělí 6.6.)

Pořadatel:                  ArenA Kolín z.s

Ředitelka soutěže:    Jana Baldová

Rozhodčí a lektoři:   trenéři sportovního oddílu ArenA Kolín z.s

Soutěžní kategorie:  1. kategorie:               1.-3. třída

                                   2. kategorie:               4.-5.třída

                                   3. kategorie:               6.-7.třída

                                   4. kategorie:               8.-9.třída

 

Technická ustanovení:

Soutěž proběhne ve třech kolech. V základním kole startují všichni přihlášení závodníci (cca 20 min). Ze základního kola postupují 2/3 závodníků do semifinále (cca 20 min), 1/2 nejlepších ze semifinále postupuje do finále (cca 20 min). Postupové kvóty budou určeny podle skutečného počtu soutěžících. Každý závodník obdrží při registraci startovní číslo, které mu zůstává po celou dobu soutěže.

 

Hodnocení:   

U všech kategorií se hodnotí schopnost zachycení pohybu předvedeného lektorem, který v průběhu několika minut učí závodníky jednoduchou choreografii tvořenou základními prvky aerobikové abecedy, držení těla, výraz. Všichni lektoři jsou školení a cvičí podle správných technických předpisů, tudíž je samozřejmě hodnoceno i správné provedení jednotlivých cviků závodníků.

 

1. kategorie:    jednoduchá choreografie  - základní prvky bez použití anglického názvosloví

2. kategorie:    mírně prostorová choreografie

3. kategorie:    prostorová choreografie v rychlejším tempu

4. kategorie:    prostorová choreografie v rychlejším tempu

V semifinále i finále jsou choreografie doplněné pohyby paží, prvky síly a flexibility

 

Harmonogram:

  8.30               Registrace závodníků 1. a 2. kategorie

  8.55               1. kategorie – řazení na ploše

  9.00 – 9.20    1. kategorie – základní kolo

  9.25               2. kategorie – řazení na ploše

  9.30 – 9.50    2. kategorie – základní kolo

  9.55 – 10.10   1. kategorie – finále

10.15 – 10.30   2. kategorie – semifinále

Od 10.30         Registrace závodníků 3.a 4. kategorie

10.40 – 10.55   2. kategorie – finále

11.00               Vyhlášení výsledků 1.a 2. kategorie

11.15 – 11.35   3. kategorie – základní kolo

11.40 – 12.00   4. kategorie – základní kolo

12.05 – 12.25   3. kategorie – semifinále

12.30 – 12.50   4. kategorie – semifinále

13.00 – 13.20   3. kategorie – finále

13.30 – 13.50   4. kategorie – finále

14.00               vyhlášení výsledků 3. a 4. kategorie a ukončení soutěže

 

Bližší informace:      na telefonním čísle 608 133 454.