Datum:

Úterý 7. června 2022, 8:30 - 16:00 > pořadí hodnocených týmů

 Místo:                        Volejbalové kurty SK Volejbal Kolín u haly STAP

 

                                   Volejbalové kurty SK Volejbal Kolín (za atl. stadionem)

                                   Volejbalové kurty SK Volejbal za fotbalovým hřištěm FK Kolín

                                   Rozdělení kategorií bude upřesněno podle počtu přihlášených družstev

 

Pořadatel:                  SK Volejbal Kolín

 

Ředitel soutěže:        Petr Šotola

 

Soutěžní kategorie:  1.-2. třída – přehazovaná – dvoučlenná družstva (max. 2 za školu)

                                   3.-4. třída – oranžový minivolejbal – dvoučlenná družstva (max. 2 za školu)

                                   5.-6. třída – modrý minivolejbal – tříčlenná družstva (max. 2 za školu)

                                   7.-9. třída – volejbal – smíšená šestičlenná družstva (max. 1 za školu)

                              

Technická ustanovení:

                               Družstva v kategoriích 1.-6. třída mohou, ale nemusí být smíšená!

                               Hrací systém bude upřesněn podle počtu přihlášených družstev.

                               Zúčastněné školy oznámí nejpozději do 30. 4. 2020 na přihlášce, zda budou v kategoriích 1.-6. třída za školu startovat 1 či 2 týmy!!!

 

Bližší informace:      Na e-mailové adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel. 602 363 235.

 

SOUTĚŽNÍ FORMY MINIVOLEJBALU PRO TŘÍDY ZŠ

S MANUÁLEM PRO TRENÉRY A UČITELE

 

OBSAH:

CO JE TO MINIVOLEJBAL?

TERMINOLOGICKÉ POZNÁMKY

 

PODOBY MINIVOLEJBALU PODLE JEDNOTLIVÝCH ROČNÍKŮ

PŘEHAZOVANÁ

MINIVOLEJBAL

A

VOLEJBAL

 

Co je to minivolejbal?

Minivolejbal je věkově modifikovaná forma volejbalu. Podoba i pravidla hry jsou uzpůsobeny věku. Minivolejbal je tréninkový a motivační prostředek pro děti, které ještě nejsou schopny hrát šestkový volejbal (technické, zdravotní, kondiční a prostorové nároky. Minivolejbal je v podstatě "zmenšený volejbal" v několika formách od přehazované až po finální podobu minivolejbalu pro 5. – 6. třídu. Hřiště na minivolejbal je menší a má nižší síť (viz pravidla jednotlivých forem).

 

Terminologické poznámky:

Z důvodů vzájemného porozumění podáváme na začátek vysvětlení následujících termínů:

„prsty“ – odbití obouruč vrchem

„bagr“ – odbití obouruč spodem

„smeč“ – útočný úder

„odbití jednoruč vrchem“ – základ útočného úderu, který z různých důvodů není smečí …

 

 

 

 

PODOBY MINIVOLEJBALU A VOLEJBALU PODLE JEDNOTLIVÝCH ROČNÍKŮ

 

ŽLUTÝ MINIVOLEJBAL- „PŘEHAZOVANÁ“

·      Věkové omezení a pohlaví:

o   družstva 1.-2.třída

·      Počet hráčů:

o   Dvojice- max. 2 střídání

·      Rozměry hřiště:

o   Hřiště: 4,5 x 9 m, rozdělené sítí

o   Hřiště je vyznačeno zřetelně lepící páskou

·      Výška sítě:

o   200 cm, postranní anténky

·      Průběh rozehry:

o   Zahajovací postavení (forma 2 - 2):

o   Podání:

§  Vhození míče jednoruč vrchním způsobem

o   Manipulace s míčem v průběhu rozehry (forma 2 – 2):

§  První kontakt: míč je chytán a nahráván hodem obouruč (spodem nebo vrchem) ke spoluhráči

§  Druhý kontakt: míč je chytán a jednoruč, obouruč přehazován vrchním způsobem přes síť

§  Tento sled činností je vyžadován, jiný (například: okamžité přehození, hození spodem) se pokládá za chybu

§  Hraje se „na dva“

·      Další pravidla

o   Není povoleno chodit (běhat) s míčem, jeden krok s charakterem výkroku je povolen

 

ORANŽOVÝ MINIVOLEJBAL

·      Věkové omezení a pohlaví:

o   družstva 3.-4. třída,

·      Počet hráčů:

o   Dvojice - max. 2 střídání

·      Rozměry hřiště:

o   Hřiště: 4,5 x 9 m, rozdělené sítí

o   Hřiště je vyznačeno zřetelně lepící páskou, nebo jinak nalajnováno

·      Výška sítě:

o   200 cm, postranní anténky

·      Průběh utkání:

o   Zahajovací postavení:

§  Přijímající družstvo: dva vzadu

§  Podávající družstvo: libovolné

§  Hráči se točí podle volejbalových pravidel ve směru hodinových ručiček

o   Podání:

§  Vhození míče jednoruč vrchním způsobem nebo odbitím obouruč vrchem. Hráči se pravidelně střídají na podání

o   Sled odbití v průběhu rozehry:

§  Minimálně dvě (maximálně tři) odbití na jedné straně

§  První kontakt: míč je chycen a po úpravě postoje nahráván odbitím obouruč vrchem‚ prsty na spoluhráče, (bez delší časové prodlevy)

§  Druhý kontakt: míč je možné chytit a následně obouruč vrchem odbit na druhou stranu sítě nebo rovnou odbít obouruč vrchem na druhou stranu sítě

§  Tento sled činností je vyžadován, jiný (například: okamžité přehození) se pokládá za chybu

 

o   Způsoby odbití:       obouruč vrchem‚ prsty

 

  • Další pravidla:
   • Není povoleno chodit (běhat) s míčem, jeden krok s charakterem výkroku, resp. výskok jsou povoleny

 

MODRÝ MINIVOLEJBAL

·      Věkové omezení a pohlaví:

o   družstva 5.-6. třída

·      Počet hráčů:

o   Trojice - max. 3 střídání

·      Rozměry hřiště:

o   Hřiště: 4,5 x 12 m, rozdělené sítí

o   Hřiště je vyznačeno zřetelně lepící páskou, nebo jinak nalajnováno

·      Výška sítě:

o   210 cm, postranní anténky

·      Průběh utkání:

o   Zahajovací postavení:

§  Přijímající družstvo: dva vzadu, jeden vpředu

§  Podávající družstvo: libovolné

§  Hráči se točí podle volejbalových pravidel ve směru hodinových ručiček

o   Podání:

§  Vrchní nebo spodní odbití jednoruč

§  Hráči se pravidelně a postupně točí na podání

o   Sled odbití v průběhu rozehry:

§  Minimálně dvě (maximálně tři) odbití na jedné straně

§  Používá se všech herních činností

§  Blokování je povoleno (dotek míče blokem není posuzován jako první úder)

o   Způsoby odbití:

§  Je dovoleno odbíjet kteroukoliv částí těla

§  Míč musí být odbit, nikoliv hozen nebo potažen (nečisté odbití je tolerováno)

o   Další pravidla:

   • Dotek sítě je chyba
   • Přešlap čáry pod sítí se nepovažuje za chybu, pokud neovlivní průběh rozehry nebo pokud neohrožuje zdraví hráčů

 

VOLEJBAL

·      Věkové omezení a pohlaví:

o   Smíšená družstva 7.-9. třída,

·      Počet hráčů:

o   6 hráčů + max. 4 střídání – vždy musí být min. 2 děvčata na hřišti

·      Rozměry hřiště:

o   Hřiště: 9 x 18 m, rozdělené sítí

·      Výška sítě:

o   230 cm, postranní anténky

·      Průběh utkání:

   • Řídí se dle platných pravidel volejbalu

 

 

Veškerá pravidla, metodiku, systém naleznete postupně na www.skvolejbalkolin.cz.